Mikä maalaus on abstrakti? Suhtaudun tähän kysymykseen vakavasti.
Tunnustan, että uskallan pitää abstrakteina vain niitä maalauksia, jotka taideinstituutiot ovat sellaisiksi nimenneet. Ensiksi abstraktisen taiteen "isän" Wassily Kandinskyn tietyn kehitysvaiheen työt. Lisäksi työt, jotka on luokiteltu suuntaukseen Abstrakti ekspressionismi tai Post-painterly abstraktion. Muut tavanomaisesta esittävästä taiteesta poikkeavat työt ovat jotakin muuta suuntausta. Ja näitä suuntauksia on pilvin pimein ja lisää tulee tänä visualisuuden kulta-aikana.

Tässä esimerkkeinä Kandinsky ja Jackson Pollock. Kandinskylle abstrakti on kehitystä yhä korkeammalle henkiselle tasolle. Tästä kehityksestä ja hänen väriteoriastaan olen kirjoittanut taidehistorian keskusteluissa lyhyen esityksen. (Linkki Kandinsky ) Jackson Pollockista on hyviä kirjoituksia Wikipediassa. Hän on abstrakteista suosikkini, hänen asennoitumistaan taiteeseen kunnioitan. Hän on lausunut: "Kun maalaan, olen tietoinen siitä, mihin pyrin. Pystyn kontrolloimaan maalin virtausta: sattumaa ei ole olemassa."

Kandinsky: KOMPOSITIO VII, vuodelta 1913, koko200 x 300 cm. "... on todellinen virstanpylväs maalaustaiteen historiassa, sillä sen hahmoilla ja värikkäillä muodoilla ei ole mitään vastinetta näkyvien ilmiöiden maailmassa. Siitä puuttuu perspektiivi. ...Värimuodot kelluvat ja kieppuvat kaiken aikaa laajenevassa ja kutistuvassa avaruudessa, jota meidän tietoinen minämme ei tunne mutta joka on sukua unissa kokemillemme avaruuksille." (H & F s. 784)

Jackson Pollock: SYYSRYTMEJÄ, vuodelta 1950, koko 267 x 526 cm, Metropolitan Museum of Art, New York.

Abstraktiin ekspressionismiin luokitellaan ne newyorkilaismaalarit, jotka 1940 -50 -luvuilla nousivat yleisön tietoisuuteen. He eivät keskenään nimenneet mitään suuntausta, vaikka tunsivatkin toisensa ja olivat jokseenkin samanikäisiä. Jotkut maalasivat näennäisen kontrolloimattomasti, ikään kuin sattumanvaraisesti, toiset taas mitä ankarinta itsehillintää osoittaen. (lisää tietoa esim. sivulta

https://fi.wikipedia.org/wiki/Abstrakti_ekspressionismi

Jackson Pollock: SYYSRYTMEJÄ, vuodelta 1950, koko 267 x 526 cm, Metropolitan Museum of Art, New York. Esimerkki Abstraktisesta ekspressionismistä.